Home > Member organisations
 
 

 
 
 
 

Member organisations

Member organisations

Jogová spoločnosť, Bratislava (http://www.joga.sk)

Spoločnosť priateľov jogy, Košice (http://www.spj.saj.sk)

Savita Yoga International, Praha (http://savitayoga.com/contact/)

Integrálna škola zdravia, telesnej a duchovnej kultúry, Prešov (www.jozefmiko.sk)

JERAN - ZEČK Košice (www.jeran.sk)

 

Members in waiting

Samadhi Bratislava

Joga pre všetkých Košice

Cooperating organizations

Únie jógy ČASPV (www.unie-jogy.cz)

Český svaz jógy (www.czech-yoga.org)

How to become a member

Please send a written application and the Statute of your organization to the correspondence address of the SYA.

Application Form

 
 
 

Slovak Yoga Association