Domov > Aktivity SAJ > Kurzy
 
 

 
 
 
 

Kurzy

  • Kurz inštruktorov jogy SAJ (1.-3. stupeň, 3 roky) podľa zákona 440/2015 (300h., súčasť kurzu EUY) v spolupráci s UPJŠ Košice a UK Bratislava  sa uskutoční v Školiacom stredisku SAJ (Košice).
  • Kurz lektorov  jogy (lektorstvo SAJ, učiteľstvo EUY) - po splnení podmienok pokračovanie ďalší rok - dovŕšenie  500h výučby.
  • V septembri 2017 sa rozbehol kurz inštruktorov jogy 1-3 podľa zákona 440/2015, ktorýkonči v r. 2020.
  • Nadstavbový kurz inštruktorov jogy ktorý dostáva frekventantov na úroveň 500h/4 rokov tréningu by mal začať koncom roka 2020 v prípade dostatočného záujmu. Tento je uznaný aj EUY. Prihláška
  • EUY a SAJ sú podporovateľmi medzinárodného odborného časopisu Spirituality Studies http://www.spirituality-studies.org/   Tento unikátny časopis je otvorený aj pre autorov z radov členov  SAJ. Blogy sú aj v slovenčine.

Kurzy inštruktorov jogy:

Kurzy budú vždy otvorené, keď sa prihlási dostatočný počet záujemcov (min. 20) a po ukončení rozbehnutého kurzu.  Prosíme, na nasledujúci beh, ktorý bude podľa novej legislatívy (z. 440/2015 a vyhl. 110/2016),  zašlite prihlášky čím skôr. Pre kurzy v Bratislave pozrite www.joga.sk.

U kurzu inštruktorstva jogy je potrebné už mať aspoň ročnú dennú jogovú prax. Prípravná časť tréningu má 2 časti (~50 a ~100 hodín) a pozostáva z 8 modulov. Druhá časť   (3. trieda) má  ~170h a 9 modulov.  Licenciát lektorstva jogy SAJ a EUY má ďalších ~180h (9 modulov). K licenciátu je potrebné mať aj 3 roky cvičiteľskej praxe v joge.

Prihláška_na_kurzy inštrukt._SAJ.doc  na ďalší beh kurzov ulektorov jogy EUY (sept. 2020)   Prihlášky posielajte na Sekretariát SAJ, Kováčska 16, 04001 Košice.

1. - 8. blok: termíny modulov budú oznámené pred zahájením prijatým frekventantom; miesto: Kováčska 16, Košice

9.-17. blok - kurz 3.tr. 2019.  Miesto: Kováčska 16, Košice
Tematický víkend (0. blok): termín a miesto: 2018, Košice. Presná adresa bude oznámená pred zahájením prijatým frekventantom.

 
 
 

Slovenská asociácia jogy